Twoja Gmina, Twój Urząd

Dotacje ministra kultury dla naszych parafii

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru projektów do programu „Ochrona zabytków”. Pieniądze z programu przeznaczone są na zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Zabytkowy kościół z dwoma wieżami. Elewacja koloru beżowego. Przed kościołem rosną drzewa

Wsparcie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów. Wśród nich znalazły się dwa projekty z naszej gminy. Dotacje otrzymały parafie: pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie i pw. św. Stanisława bp. w Humniskach.

Parafia Brzozowie uzyskała dofinansowanie w wysokości 290 tys. zł na projekt pod nazwą „Brzozów, Zespół kościelno-plebański (XVIII w.): IV etap prac w budynku byłego Kolegium Księży Misjonarzy (XVIII w.) – prace remontowo-konserwatorskie dachu na segmencie południowym i zachodnim”. Z kolei parafia w Humniskach przeznaczy 40 tys. zł dotacji na projekt pod nazwą „Humniska, Kościół pw. św. Stanisława bpa. (1409 r.), ołtarz główny (1625-1630): prace konserwatorskie – etap V końcowy”.

Zabytkowy kościół z jasnego drewna, kryty blaszanym dachem. Przed kościołem duże drzewa liściaste.
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Humniskach, fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa