Twoja Gmina, Twój Urząd

Dofinansowanie na remont w Zmiennicy

Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie  w wysokości 12 000 zł na realizację zadania pn.: „Asfaltowanie placu przy Domu Strażaka w Zmiennicy” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”

Projekt zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy górnej, uzupełnienie ubytków, frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z  uzupełnieniem zaniżonych poboczy. Ponadto zaplanowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi: 50 329,71 zł

Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczone na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

UM Brzozów

obrazek

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.