Szkoły, przedszkola, żłobki

Gmina otrzymała 797 700 zł dla dziesięciu szkół podstawowych

Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 797 700 zł dla 10 szkół podstawowych w ramach inicjatywy „Laboratoria Przyszłości”. Głównym założeniem projektu jest budowanie wśród uczniów kompetencji z tzw. kierunków STEAM, czyli nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.

Laboratoria Przeszłości grant dla Gminy Brzozów

Z terenu Gminy Brzozów środki na realizację projektu otrzymały niżej wymienione  szkoły:

Szkoła Podstawowa w Brzozowie   – 186 300 zł,

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 100 200 zł,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Humniskach – 74 400 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Humniskach – 60 000 zł,

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysietnicy – 70 000 zł,

 Szkoła Podstawowa w Nr 2 w Przysietnicy – 60 000 zł,

 Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej  – 96 900 zł,

 Szkoła Podstawowa w Górkach– 30 000 zł,

 Szkoła Podstawowa w Zmiennicy – 60 000 zł,

 Szkoła Podstawowa w Turzym Polu – 60 000 zł.

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w KPRM. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań oraz obycie się z nowymi technologiami.

Za otrzymane środki szkoły zakupią nowoczesne wyposażenie m.in. w drukarki 3D, sprzęt audio-video, stacje lutownicze, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć ( kamery, mikrofony, oświetlenie) oraz warsztaty szkolne i inny niezbędny sprzęt do zajęć z techniki.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.