Opieka i wsparcie

Dodatkowy nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

obrazekobrazek

Burmistrz Brzozowa  ogłasza dodatkowy nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  dla dorosłych mieszkańców Gminy Brzozów  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Planowana edycja obejmie wsparciem kolejne 39 osób, w tym 18 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku.

Celem Programu  jest zwiększenie szans  osób z niepełnoprawnością  na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia,  poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA wraz z niezbędnymi załącznikami i klauzulą informacyjną i złożenie jej do Wydziału Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Termin złożenia dokumentów upływa 8 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona.

Zawarcie umów na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nastąpi po wyłonieniu podmiotu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 227/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20.09.2021 r. oraz podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

Regulamin

 

Całość  strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu  nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.