Szkoły, przedszkola, żłobki

Dodatkowe miejsca w żłobku

Burmistrz Brzozowa informuje, że w związku  ze zgłaszanym  zainteresowaniem rodziców z terenu Gminy Brzozów opieką  nad dziećmi w wieku do 3  lat,  w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Krośnie istnieje możliwość dodatkowych zapisów dzieci do Punktu Opieki Dziennej w Domowym Żłobku w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia  29.

Osoby zainteresowane mogą składać wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Opieki Dziennej w Brzozowie w terminie do 11 lipca 2022r.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne  są na stronie www.tpdkrosno.pl