Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz Brzozowa wyróżniony Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego

W dniu 23 listopada Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła zasłużonym mieszkańcom Podkarpacia odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP. Wśród osób odznaczonych orderami i medalami,  Odznakę  Honorową Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

Młody mężczyzna w garniturze stoi z kobietą o krótkich włosach w czarnym garniturze, za nimi flagi biało-czerwone.

Odznaka honorowa nadawana jest jako zaszczytne honorowe wyróżnienie  za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności: w działalności w organach jednostek samorządu terytorialnego, związkach i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego; związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.