Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Burmistrz Brzozowa spotkał się z Jubilatami

W dniu 29 lipca 2021 r. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński w towarzystwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Piotra Stańki i Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Agnieszki Wilk, spotkali się z małżeństwami świętującymi złote i kamienne gody.

Dwóch stojacych meżczyzn w garniutrów i para staruszków siedząca przy stole.

Delegacja władz miejskich odwiedziła Marię i Stanisława Suplów ze Starej Wsi oraz Elżbietę i Czesława Szulów z Humnisk. Obie pary świętowały kolejno 50 lat i 70 lat wspólnego pożycia małżeńskiego. Burmistrz złożył jubilatom oficjalne gratulacje, a także odznaczył ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wspomniane odznaczenie, nadawane jest jednorazowo przez Prezydenta RP, dla osób które przeżyły w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Państwo Szulowie są najstarszą stażem małżeńskim parą, która została uhonorowana takim medalem w naszej gminie.

Winszujemy małżonkom i życzymy kolejnych wspaniałych rocznic.

UM Brzozów

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.