Twoja Gmina, Twój Urząd

Budowa chodnika w Turzym Polu

W miejscowości  Turze Pole, przy drodze wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa trwają prace związane z budową chodnika. Jest to wspólna inwestycja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich współfinansowana ze środków Gminy. Szacunkowa wartość zadania wynosi ok. 330 000 zł w tym 170 000 zł z budżetu Gminy Brzozów. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze wojewódzkiej. 

Łączna długość chodnika będzie wynosić ok. 245 metrów, ponadto zostanie wymieniona wiata przystankowa. Planowany termin zakończenia zadania to koniec października tego roku.

Następnym zadaniem jakie realizować będzie Gmina Brzozów jest budowa chodnika w miejscowości Humniska (Mała Strona)