Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

35 tys zł dla lokalnych OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Środki otrzymały: OSP Brzozów, OSP Górki, OSP Grabownica, OSP Przysietnica.

Wóz strażacki stoi na drodze leśnej, za nim w głąb lasu idą strażacy.

W tym roku dofinansowania otrzymane przez jednostki OSP były powiązane z wcześniejszą akcją przekazywania sprzętu przez nasze jednostki na rzecz służb ratowniczych na Ukrainie. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy także brały udział tak w przekazywaniu sprzętu jak i wnioskowały o przyznanie środków w celu odtworzenia stanu sprzętowego. W tym zakresie zostały przyznane następujące środki jednostkom OSP:

  • OSP Brzozów 5469 zł
  • OSP Górki 9597 zł
  • OSP Grabownica 7486 zł
  • OSP Przysietnica 11989 zł.

Razem kwota dofinansowania wynosi 34541 zł.