Czas wolny Twoja Gmina, Twój Urząd

Spotkania Wigilijno-opłatkowe w Gminie Brzozów

Burmistrz Brzozowa zaprasza osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami na Spotkania Wigilijno-opłatkowe w każdej miejscowości naszej Gminy. W tym wyjątkowym czasie, zapomnijmy o dotykających nas problemach i Spotkajmy się przy jednym stole. Niechaj niezwykła atmosfera Świąt Bożego Narodzenia, będzie udziałem Nas wszystkich.