Twoja Gmina, Twój Urząd

Płatność dla małych gospodarstw – nabór wniosków

Informujemy o możliwości składania wniosków przez rolników o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”.𝗪𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝗶 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘀𝗸ł𝗮𝗱𝗮𝗰́ 𝗱𝗼 𝟯𝟭 𝘀𝗶𝗲𝗿𝗽𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗿.

Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5 ha. Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy ubiegający się o tę formę wsparcia, będą mogli również wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, takiego jak uzupełniająca płatność podstawowa lub płatność niezwiązana do tytoniu. Dodatkowo, możliwe będzie otrzymanie płatności obszarowych w ramach II filaru WPR, takich jak płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności zalesieniowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Stawka wsparcia dla małych gospodarstw wynosi 225 euro za hektar.
Więcej informacji na 👉 https://bit.ly/4bxGdQm