Trwa składanie wniosków na stypendia szkolne

Zachęcamy do składania wniosków o stypendia szkolne dla dzieci z terenu naszej gminy na rok szkolny 2020/2021. Przypominamy, że termin złożenia wniosku mija 15 września br. (tj. najbliższy wtorek) !!!

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Brzozów, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1509 z późn. zm.); a obecnie wynosi 528,00 zł. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie. Wszelkich informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych tel. 13 43 410 89.

Szczegóły oraz wzór wniosku pod linkiem  http://brzozow.pl/index.php/oswiata-2/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/

Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj

Ruszył projekt Pod biało-czerwoną, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Aby projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebna jest odpowiednia liczba głosów poparcia online. Zachęcamy do oddawania swoich głosów na gminę Brzozów https://www.gov.pl/web/bialoczerwona (link otwiera się w nowym oknie). Klikamy Dołącz, następnie Oddaj Głos Poparcia i wybieramy gminę Brzozów. Potrzeba 500 głosów. Głosowanie trwa tylko do 11 listopada 2020 roku🇵🇱 Więcej „Maszt i flaga dla gminy Brzozów! Zagłosuj”

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Brzozów

Lp. Sołectwo Data Godzina
1. Grabownica Starzeńska 17 września 2020 r. 18:00
2. Humniska – Skrzyżowanie 19 września 2020 r. 16:00
3. Stara Wieś 20 września 2020 r. 10:00
4. Zmiennica 20 września 2020 r. 13:00
5. Turze Pole 20 września 2020 r. 16:00
6. Humniska 26 września 2020 r. 17:00
7. Przysietnica 27 września 2020 r. 14:00
8. Górki 27 września 2020 r. 17:00