Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej

W tym roku ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” odbyła się 21 września pod hasłem „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Do akcji licznie włączyły się placówki oświatowe Gminy Brzozów. Uczniowie wraz z opiekunami podjęli się porządkowania swoich miejscowości, czego efektem były worki selektywnie zebranych śmieci. Więcej „Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”

Zielona afera w Brzozowie

26 września br. w Brzozowskim Domu Kultury dzieci ze Szkół Podstawowych z Brzozowa uczestniczyły w cyklu spotkań teatralnych pt. „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy” wystawionego przez Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Gdańsku.

Więcej „Zielona afera w Brzozowie”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 17.09.2018 r. do 08.10.2018 r. z terenu całej Gminy odbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Więcej „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci”

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 04.06. br. do 25.06. br. z terenu całej gminy będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ww. odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przy miejscowych Domach Strażaka, w godz. 10.00-17.00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

Jak co roku Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przyłącza się do kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Hasło tegorocznej, dwunastej edycji brzmi SEGREGUJ.  Dowiedz się więcej na:

www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia Więcej „11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA”

Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w kwietniu 2018 r. mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Więcej „Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci zbieramy”