Opieka i wsparcie

Organizacje pozarządowe

W naszej gminie działa kilkanaście organizacji pozarządowych, do których możesz się zwrócić po poradę i wsparcie. Spotkasz tam pełnych pasji wolontariuszy, osoby z problemami być może podobnymi do Twoich, z którymi możesz porozmawiać i liczyć na dalszą pomoc.

Stowarzyszenie „Amazonki” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
(budynek H szpitala, III piętro)
tel. 13 435 47 05 lub 516 584 247
e-mail: amazonkibrzozow@o2.pl

Prezes:  Irena Trznadel

Stowarzyszenie zostało założone w 1995 roku z inicjatywy kobiet po mastektomii. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Podstawowym celem jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed zabiegiem operacyjnym i po nim. Organizujemy spotkania o tematyce prozdrowotnej, naukę gimnastyki przeciwobrzękowej, warsztaty psychoterapeutyczne.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
tel. 510 835 539

Prezes: Jan Kic

Działamy na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz integracji środowiska. Udzielamy pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków oraz propagujemy rozwój edukacji diabetologicznej.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
tel. 691 143 563
e-mail: zofiabrodzicka@op.pl

Prezes: Zofia Brodzicka

Związek zrzesza dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Nasze koło udziela wsparcia psychicznego, organizuje kursy orientacji i samoobsługi, spotkania integracyjne i wycieczki.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów
(w budynku Przychodni Rejonowej, II piętro)
tel. 603 934 155
e-mail: or.brzozow@pck.org.pl

PCK zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowaniem zdrowego stylu życia i wieloma innymi zadaniami publicznymi zleconymi przez organy administracji państwowej i samorządowej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Brzozowie

ul. Sienkiewicza 1
36-200 Brzozów
tel. 693 425 871

Przewodniczący: Jan Kędra

Koło działa od 1995 roku. W 2005 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Naszym głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Organizuje wspólne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, spotkania okolicznościowe i pikniki rodzinne.

Fundacja Promocji Zdrowia dr nauk med. Stanisława Langa

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 43 09 552
fundacja.szpital-brzozow.pl

Głównym celem Fundacji jest ochrona i promocja zdrowia, organizacja wolontariatu dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja W Trosce o Życie

ul. Rynek 6
36-200 Brzozów
e-mail: fundacjabrzozow@op.pl
wtrosce.pl

Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w okolicy, która działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udzielamy wsparcia dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, a także ich rodzinom.

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

ul. Kościuszki 23
36-200 Brzozów
tel. 13 434 40 20 w. 30 lub 886 121 202
e-mail: kontakt@fpd.org.pl
fpd.org.pl

Fundacja niesie pomoc dzieciom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, z rodzin wykluczonych społecznie, a także młodzieży wybitnie uzdolnionej. Od 2012 roku buduje wioskę dziecięcą Nasz Dom w Brzozowie.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej

ul. Witosa 13
36-200 Brzozów
tel. 13 434 18 86
e-mail: stowarzyszenie.brzozow@op.pl
sbrzozow.prv.pl

Stowarzyszenie wspiera mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i propaguje idę pomocy społecznej wśród mieszkańców.

Fundacja Pomocni w Starej Wsi

Stara Wieś 601

Prezes: Alicja Tomoń

Naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym oraz ich rodzinom, a także umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Pomagamy rozwijać i umacniać postawy nastawione na współpracę, wyrównywanie szans, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, organizację wolontariatu i promocję zdrowia.

Fundacja „Staramy się” w Starej Wsi

Stara Wieś 536

Prezes: Barbara Duplaga

Celem fundacji jest działalność na rzecz wyrównywania szans osób potrzebujących, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, niesamodzielnych, niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Oddział w Rzeszowie z siedzibą w Brzozowie

ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 430 95 52

Przewodniczący: Damian Krzysztof Kazalski

Stowarzyszenie reprezentuje interesy lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej wobec władz publicznych, zawodowych,  samorządowych oraz integruje środowisko. Szerzy zdobycze nauki i techniki wśród lekarzy tej specjalizacji oraz zachęca do pracy naukowej w dziedzinie onkologii klinicznej i współpracy.