Twoja Gmina, Twój Urząd

LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 6 czerwca (wtorek) br. LXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 6 czerwca 2023 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok:

1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok,

2) debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzozowa wotum zaufania.

 1. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa
  za 2022 rok:

1) sprawozdanie Burmistrza Brzozowa z wykonania budżetu Gminy Brzozów oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok,

2) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2022 rok,

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2022 rok,

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Brzozów za 2022 rok,

5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzozowa za 2022 rok,

6) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brzozowa za 2022 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzozowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzozów za 2022 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru przedstawiciela Gminy Brzozów do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego,

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2049,

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023,

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad LXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Brzozowie