Twoja Gmina, Twój Urząd

Blisko 80 tysięcy złotych dofinansowania dla gminy Brzozów

Gmina Brzozów na realizację zajęć wspomagających w placówkach oświatowych otrzymała zwiększoną subwencję oświatową z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 w wysokości – 79.800 zł.

Na białym tle w czerwonym kwadracie ptak - orzeł w kolorze białym, ze złotą koroną. Poniżej napis czarny Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (rozporządzenie zmieniające z 20 lipca 2021) dyrektorzy szkół podstawowych  po konsultacji z Rodzicami i Radą Pedagogiczną złożyli do burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego,  informację dotyczącą organizacji zajęć wspomagających dla uczniów klas  IV -VIII, które odbywać się będą w okresie od  września do grudnia 2021 r.

Z zajęć wspomagających (w większości z przedmiotów egzaminacyjnych – j. polski, matematyka, język angielski)  za zgodą rodziców skorzystają  chętni  uczniowie. Zajęcia te będą stanowić pomoc w opanowaniu, utrwaleniu wiadomości i umiejętności i będą organizowane w grupach oddziałowych, a w niektórych szkołach międzyoddziałowych liczących co najmniej 5 uczniów.

Zaplanowana liczba godzin zajęć  wspomagających w szkołach gminy Brzozów  wyniesie 1140 (15 godzin  na oddział w okresie wrzesień – grudzień).

 ZEAS w Brzozowie