Wzór deklaracji

Od dnia 27 lipca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Aktualny wzór deklaracji