Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – ile i kiedy płacić

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty od 1 maja 2015 r. obowiązują

nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które określone zostały Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 marca 2015 r. i wynoszą:

· 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

· 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty.

Terminy płatności w 2017 r.:

 • za styczeń – do 31.01.2017 r.
 • za luty – do 29.02.2017 r.
 • za marzec – do 31.03.2017 r.
 • za kwiecień – do 30.04.2017 r.
 • za maj – do 31.05.2017 r.
 • za czerwiec – do 30.06.2017 r.
 • za lipiec – do 30.07.2017 r.
 • za sierpień – do 31.08.2017 r.
 • za wrzesień – do 30.09.2017 r.
 • za październik – do 31.10.2017 r.
 • za listopad – do 30.11.2017 r.
 • za grudzień – do 31.12.2017 r.

 

Formy płatności

Wpłaty mogą być dokonywane:

· na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,

· gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie

· w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 20, 21, 22 lub pod nr tel.: 13 306 10 90,  13 306 10 88,  13 306 10 89