Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Uwaga!
W związku ze zmianą stawki opłaty od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które określone zostały Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 stycznia 2019 r. i wynoszą:
12,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
25,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty.
Wpłaty mogą być dokonywane:
  • na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego,
  • gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie
  • w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, pokój nr 20, 21, 22 lub pod nr tel.: 13 306 10 90,  13 306 10 89, 13 306 10 88.