Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki,o którym mowa w art. 6f ust. 2 w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 
GMINA BRZOZÓW  

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

 

Zakład Transportowo – Remontowy S.C.

Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b

Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A,

26-008 Górno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Legionistów 10,

36-200 Brzozów

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1 38-400 Krosno
 

 

 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

t
 

2014r. – 26,6 %

 

 

2014r. – 0,8 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2014r. – 18 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2015r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2015r. – 0 %

 

2015r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2016r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2016r. – 0 %

 

2016r. – 0 %

 

2016r. – 0 %

 

 

 

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

 

2013r. – 21,7 %

 

 

2013r. – 0,4 %

 

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2013r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2014r. – 38,7 %

 

2014r. – 12 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2014r. – 0 %

 

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2015r. – 42,4 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2015r. – 0 %

 

2015r. – 2,5 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2016r. – 37,384 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2016r. – 1,163 %

 

2016r. – 1,188 %

 

2016r. – 0,396 %

 

 

 

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

2013r. – 100 %

 

 

2013r. – nie odbierano

 

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2013r. – nie odbierano

 

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2014r. – 100 %

 

2014r. – nie odbierano

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2014r. – nie odbierano

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2015r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2015r. – nie odbierano

 

2015r. – nie odbierano

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
 

2016r. – 100 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2016r. – nie odbierano

 

2016r. – nie odbierano

 

2016r. – nie odbierano

Pozostałe podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozów.