Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki,o którym mowa w art. 6f ust. 2 w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

GMINA BRZOZÓW PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Zakład Transportowo – Remontowy S.C.
Roman Nogaj,
Stanisław Szewczyk,
36-221 Blizne 240b
Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe
Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

2013 – 14,3 %  

2013r. – 1,7 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2013r. – 9,6 %

 

2014 – 26,6 %

 

2014r. – 0,8 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2014r. – 18 %

 

2015r. – 0 %

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2015r. – 0 %

 

2015r. – 0 %

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2013 – 21,7 % 2013r. – 0,4 % nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych 2013r. – 0 %
2014 – 38,7 % 2014r. – 12 % nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych  

2014r. – 0 %

2015– 42,4 % nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych 2015r. – 0 % 2015r. – 2,5 %
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

2013 – 100 %

 

2013r. – nie odbierano

 

nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych 2013r. – nie odbierano

 

2014 – 100 % 2014r. – nie odbierano nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych 2014r. – nie odbierano
2015r. – 0 % nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych 2015r. – nie odbierano 2015r. – nie odbierano

Pozostałe podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie odbierały odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozów.