Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Brzozów


Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Burmistrz Brzozowa informuje o osiągniętych przez Gminę Brzozów oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
 Rok
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 Poziom wymagany
 12
 14
 16
 18
 20
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 21,7
 38,7
42,4
 37,384
 35,37

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
 Rok
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 Poziom wymagany
 36
 38
 40
 42
 45
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 100
 100
 0
 100
 100

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
 Rok
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 Poziom wymagany
 50
 50
 50
 45
 45
 Poziom osiągnięty
przez Gminę Brzozów
 14,3
 26,6
 0
 0
 6,84

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Poziom wymagany
12
14
16
18
20
Poziom osiągnięty
przez
Zakład Transportowo – Remontowy S.C.
Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
0,4
12
 Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
1,163
23,02
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
0
0
2,5
1,188
28,36
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0,396
3,476

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Poziom wymagany
36
38
40
42
45
Poziom osiągnięty przez Zakład Transportowo – Remontowy S.C.Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych
Firma nie odbierała odpadów budowlanych

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
Poziom wymagany
50
50
50
45
45
Poziom osiągnięty
przez
Zakład Transportowo – Remontowy S.C.
Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, 36-221 Blizne 240b
1,7
0,8
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A,
26-008 Górno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
0
9,05
Poziom osiągnięty
przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
ul. Legionistów 10,
36-200 Brzozów
9,6
18
0
0
6,28
Poziom osiągnięty
przez
REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
Nie świadczył usługi odbioru odpadów komunalnych
0
5,48