Zużyty sprzęt

Image
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać do pojemnika razem z innymi odpadami. Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi (tj.: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom). Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:
pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, radia, odtwarzacze mp3, żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne sprzęty.

Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:

– w placówce handlowej, w której nabywany jest nowy sprzęt tego samego rodzaju;

– w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

– dwa razy w roku w miejscach wyznaczonych przez Gminę przy okazji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Uwaga!  obudowy lub części niekompletne, niezawierające elementów  elektronicznych nie będą odbierane.