Selektywna zbiórka odpadów

Image
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie, ul. Legionistów 10.
Godziny otwarcia Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych:
– od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 16.00
– w soboty – w godzinach od 8.00 do 12.00  
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Brzozów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przywieźć i bezpłatnie oddać następujące odpady:
– Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.)
-Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych
– Metale i opakowania z metali (puszki po napojach, konserwach)
– Szkło i opakowania ze szkła
– Zmieszane odpady opakowaniowe
– Zużyte opony
– Odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście, drobne gałązki, itp.)
– Zużyte baterie i akumulatory
– Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
– Urządzenia zawierające freony
– Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry)
– Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły)
– Odpady wielkogabarytowe (meble, szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz)
– Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
– Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
– Gruz ceglany
– Usunięte tynki, tapety, okleiny
– Aluminium
– Żelazo i stal
– Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (styropian, wełna mineralna)
– Leki cytotoksyczne i cytostatyczne (przeterminowane leki)

 

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie segregowane odpady komunalne.
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.