Projekty dofinansowane z UE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
  1. Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów
  2. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów
  3. Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie
  4. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie
  5. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzozów
  6. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
  1. Przebudowa drogi gminnej (tzw. Osiedle Jezuickie) w Starej Wsi
  2. Przebudowa drogi gminnej Nr 115536R w Grabownicy Starzeńskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna