Więcej o: Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej

Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej

22 kwietnia br. po raz trzynasty seniorzy z Grabownicy Starzeńskiej zebrali się przy stole wielkanocnym, by porozmawiać, powspominać i wspólnie świętować. Tradycyjnie już imprezę rozpoczęła pieśń pt. Biały Krzyż, wykonana przez Justynę Struś, po czym prowadzący Święconkę: sołtys wsi Grabownica Starzeńska Dominik Arendarczyk i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Barbara Kuczma przywitali zebranych.

Więcej „Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej”

Internetowa witryna strażaków OSP

Uwaga prezesi i druhowie jednostek OSP gminy Brzozów! Na naszej stronie internetowej, w pasku zadań z prawej funkcjonuje podstrona:  OSP.  Klikając w nią można zapoznać się bliżej z gminnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Można poznać ich skład osobowy, sprzęt, galerię wydarzeń itp. Jako pierwsze prezentują się tam już jednostki OSP w Starej Wsi oraz w Przysietnicy.  Wkrótce zostaną wprowadzone następne zakładki z kolejnymi jednostkami (o ile wolę współpracy w ich tworzeniu wyrażą prezesi i członkowie tych jednostek). Strażacka witryna powstaje staraniem Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie. Zachęcamy druhów do współpracy!