Więcej o: Nagroda dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Stalowej Woli

Nagroda dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Stalowej Woli

Na XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”, który pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, odbył się w dniach 8-10 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, najmłodsza grupa Szkolnego Teatru Lalki i Aktora ze Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki z Turzego Pola za spektakl „Wawiłki” otrzymała ex aequo z teatrem z Rzeszowa Nagrodę Główną w kategorii Teatr.

Więcej „Nagroda dla Szkolnego Teatru Lalki i Aktora w Stalowej Woli”

Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie

Wybory Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie odbędą się dn. 28 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie w godzinach od 8.00 do 15.00. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie oraz rejestracja kandydatów na członków Zarządu Osiedla Nr 2 w Brzozowie odbywać się będzie w dniu 15 kwietnia 2019 r. tj. poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 oraz od 16 do 18 kwietnia 2019 r. tj. od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, na parterze, pok. nr 15.
Więcej informacji w rozwinięciu:

Więcej „Informacja dot. wyborów Zarządu Osiedla nr 2 w Brzozowie”

Kiermasz Wielkanocny. Informacja dla mieszkańców!

Informujemy Mieszkańców, że w związku z organizacją kiermaszu wielkanocnego dnia 14 kwietnia br. na brzozowskim rynku, w godzinach od 7.30 do 10.30 wjazd na rynek będzie możliwy tylko dla Mieszkańców posesji i Wystawców.   
Za utrudnienia przepraszamy

 

Informacja dot. strajku nauczycieli

W gminie Brzozów do strajku nie przystąpiły Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy, Szkoła Podstawowe Nr 2 w Przysietnicy, Szkoła Podstawowa w Zmiennicy i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Humniskach. We wszystkich szkołach gminy Brzozów, w których odbywa się strajk, uczniowie mają zapewnione zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Informujemy również, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się normalnie.
Wszystkie świetlice środowiskowe w dniach 10.04-24.04 będą otwarte w godz. 8:00-16:00. Potrzebę pozostawienia dziecka w innych godzinach prosimy zgłaszać do wychowawców.
WEPSiZ
Więcej o: Zaproszenie do udziału w konkursie

Zaproszenie do udziału w konkursie

Redakcja portalu Niepełnosprawni.pl zaprasza do udziału w konkursie z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy na temat autyzmu. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 kwietnia b.r.  Szczegóły zobacz  >>>>tutaj<<<<  
                                                                                                                                                           Alicja Tomoń

Informacja o wynikach wyborów sołtysów oraz przewodniczącego i członków zarządu osiedla nr 1 w Brzozowie

Przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 1 w Brzozowie został Pan Stanisław Szałajko.
Członkami Zarządu Osiedla Nr 1 w Brzozowie zostali:
 1. Stanisław Szałajko
 2. Krystyna Władyka
 3. Waldemar Krzysztyński
 4. Zofia Krach
 5. Anna Mendyka
Sołtysami w poszczególnych sołectwach gminy Brzozów zostali:
 • sołectwo Przysietnica – Krzysztof Zubel
 • sołectwo Górki – Mateusz Bednarczyk
 • sołectwo Grabownica Starzeńska – Dominik Arendarczyk
 • sołectwo Humniska – Skrzyżowanie – Mariusz Fic
 • sołectwo Stara Wieś – Lucyna Szydłowska
 • sołectwo Turze Pole – Pan Robert Federczak i Pan Maciej Wojtoń uzyskali największą jednakową liczbę głosów, zgodnie z § 37 ust. 2 Statutu sołectwa Turze Pole w przypadku uzyskania przez kandydatów największej jednakowej liczby głosów wybór Sołtysa następuje na Zebraniu Wiejskim zwołanym dla wyboru Rady Sołeckiej, w trybie przewidzianym dla wyboru Rady Sołeckiej (w głosowaniu tajnym i bezpośrednim).
 • sołectwo Humniska – Stanisław Kułak
 • sołectwo Zmiennica – Sylwester Tesznar

  Paweł Myćka