Apel Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku z pogarszającą się sytuacją epizootyczną w zakresie występowania coraz większej liczby ognisk/przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie prosi o pomoc w rozpowszechnieniu wśród mieszkańców gminy Apelu Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie afrykańskiego pomoru świń. KLIKNIJ>>>>

Marta Błaż-Półchłopek

Informacja ws.dofinansowania OZE

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 1 bm. poinformowała, że ocena merytoryczna „projektów parasolowych” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (konkurs numer – RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br. Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny Projektów.

Więcej o: W hołdzie Powstańcom

W hołdzie Powstańcom

                                                                  (…) Choćby zawiodła wszelka pomoc,
choć przyjdą dni głodu i moru;
ostatniej stawki nie przegramy
– stawki naszego honoru.
Stanisław Marczak „Dziennikarz”, „Juliusz Oborski”  (1921-1987)

Więcej „W hołdzie Powstańcom”