UWAGA! Rekrutacja do żłobka w Starej Wsi

Rekrutacja Główna do Punktu Opieki Dziennej – Domowy Żłobek w Starej Wsi. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie programu opieki dziennej na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i M. Krosna nr RPPK.07.04.00-18-0028/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.4  Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie ogłasza rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w Domowym Żłobku mieszczącym się w Starej Wsi. Planowany termin rozpoczęcia pracy Domowego Żłobka to 1 października 2017 r. Więcej „UWAGA! Rekrutacja do żłobka w Starej Wsi”

Więcej o: Sukces strażaków

Sukces strażaków

W sobotę 19 sierpnia br. na boisku sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie rozegrano Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Uroczystego otwarcia zawodów  dokonał burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, komendant powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki oraz dyrektor MOSiR-u Bogdan Dytko. Jak powiedział burmistrz, jest to pierwszy turniej zorganizowany na brzozowskim stadionie po zakończeniu prac remontowych. Więcej „Sukces strażaków”

Więcej o: Husky do wzięcia

Husky do wzięcia

15 sierpnia br. w Starej Wsi został odłowiony duży, spokojny pies w typie husky. Zwierzę przebywa w kojcu PGK w Brzozowie. Pies z utęsknieniem czeka na swojego właściciela lub osobę zainteresowaną adopcją. Chętni mogą kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1 (wejście od strony biura ARiMR), tel. 13 306 10 89. Fotografie psa w rozwinięciu. Więcej „Husky do wzięcia”