Więcej o: Debatowali o sporcie

Debatowali o sporcie

Dn. 16 października 2018 r. w UM w Brzozowie odbyło się spotkanie działaczy sportowych z gminy Brzozów z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką, zastępcą burmistrza Stanisławem Pilszakiem, sekretarz gminy Brzozów dr Beatą Bodzioch Kaznowską, zastępcą naczelnika wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Rafałem Frydrychem oraz dyrektorem MOSiR-u Bogdanem Dytką.

Więcej „Debatowali o sporcie”

Kondolencje

Więcej o: Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie

Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie

Po raz ostatni w obecnej kadencji zebrali się brzozowscy radni. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowała 16 października br. Radni na początek uchwalili ponownie Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów, uwzględniając sugestie biura prawnego wojewody podkarpackiego. Następnie RM wprowadziła zmiany w Statucie Gminy Brzozów. Więcej „Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie”