Więcej o: Wspólne kolędowanie w Samborze

Wspólne kolędowanie w Samborze

Dn. 20 stycznia br. delegacja z gminy Brzozów na czele z burmistrzem Brzozowa Józefem Rzepką, pracownikami UM oraz radnymi i kapelą ludową Przysietczanie wzięła udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze w prowadzonym przez tę organizację Domu Polskim.

Więcej „Wspólne kolędowanie w Samborze”