Więcej o: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie obradowała 21 bm. pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia. Członkowie komisji wysłuchali najpierw informacji o oświetleniu ulicznym, jego kosztach i zaplanowanych inwestycjach w tej dziedzinie. Następnie została przedstawiona informacja, dotycząca zimowego utrzymania dróg i związanych z tym kosztów.  Na zakończenie rozmawiano o sprawach bieżących. Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów”

Więcej o: Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 04.06. br. do 25.06. br. z terenu całej gminy będą odbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ww. odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przy miejscowych Domach Strażaka, w godz. 10.00-17.00, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 Szczegółowa informacja dotycząca zbiórki oraz harmonogram odbioru ww. odpadów z poszczególnych miejscowości do pobrania <<tutaj>>

Więcej o: Bal pirata  w PS Nr 2 w Brzozowie

Bal pirata w PS Nr 2 w Brzozowie

Dnia 20 czerwca 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 im. M. Konopnickiej w Brzozowie, na terenie ogrodu, po raz pierwszy odbył się BAL PIRATA, który prowadzony był przez „pirackiego wodzireja”, a na który przybyli m. in. piraci, marynarze oraz wszyscy ci, którzy chcieli pobawić się na pokładzie statku.

Więcej „Bal pirata w PS Nr 2 w Brzozowie”