Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
(budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie)
Mapka i niezbędne numery telefonów znajdują się na stronie:
Krzysztof Powrózek
Kierownik Wydziału ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie www gminy plakatu informacyjnego dotyczącego realizowanego przez Stowarzyszenie CRAS projektu  „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” w którym oferujemy szkolenia zawodowe za 10 % ich wartości. Projekt „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy” skierowany jest do osób dorosłych o wykształceniu ukończonym na poziomie co najwyżej szkoły średniej, w tym niepełnosprawnych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Justyna Kołcz, koordynator projektu

Więcej „Nowe kwalifikacje-szersze perspektywy”