Więcej o: Ćwiczenia strażaków i próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy

Ćwiczenia strażaków i próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy

Realizując obowiązek wynikający z § 17 ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), Państwowa Straż Pożarna z Brzozowa w dniu 13 kwietnia 2018 r.  przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy próbną ewakuację.

Więcej „Ćwiczenia strażaków i próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy”

Więcej o: Walczyli dla Olivii

Walczyli dla Olivii

550 osób zarejestrowało się w Banku Dawców Szpiku podczas akcji, która odbyła się w niedzielę 22 bm. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie. W ten sposób szukano dawcy dla chorej na zespół mielodysplastyczny 13-letniej Olivii Barabasz. Więcej „Walczyli dla Olivii”

Więcej o: Wspólne posiedzenie komisji RM

Wspólne posiedzenie komisji RM

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się (23 bm.) na połączonym posiedzeniu komisji radni RM w Brzozowie. Porządek posiedzenia liczył trzy punkty. Najpierw radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach: maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzozów oraz zasad usytuowania na terenie gminy Brzozów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji RM”