Informacja dla emerytów i rencistów

Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Brzozowie informuje, że wydaje zaświadczenia uprawniające emerytów, rencistów oraz ich współmałżonków (na których pobierane są zasiłki rodzinne ) do korzystania z dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 %   w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych.

Zaświadczenie jest ważne 3 lata. Dla członków związku są wydawane bezpłatnie , dla pozostałych osób opłata wynosi 10 zł.

Zaświadczenia są wydawane w siedzibie organizacji  –  Brzozów, ul.Armii Krajowej 3 (Brzozowski Dom Kultury  w piwnicach) w każdą środę w godzinach od 9 do 12 , tel. 13 43 414 26  p. Barbara Borek.

Więcej o: Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Brzozów, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH I KOTŁACH DOMOWYCH. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.
Więcej o: Cykl zajęć z edukacji czytelniczej w bibliotece

Cykl zajęć z edukacji czytelniczej w bibliotece

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie wraz z wychowawcami i uczniami klas III Szkoły Podstawowej w Brzozowie rozpoczął serię spotkań, mających na celu kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji, zdobywania wiedzy, poszerzania słownictwa, pisania krótkich tekstów, a co najważniejsze rozbudzenie zamiłowania do książek.

Więcej „Cykl zajęć z edukacji czytelniczej w bibliotece”

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie zaprasza niepracujące osoby niepełnosprawne na bezpłatny kurs pracownika administracyjno-biurowego .

Planowane terminy szkoleń: 1 edycja: 20 listopada -1 grudnia (śr. po 6 h dziennie):  2 edycja: 4 grudnia-15 grudzień (śr. po 6 h dziennie).

Kurs będzie odbywał się w Rzeszowie, w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie lub w biurze firmy Profesjonalista na ul. Kurpiowskiej 2 (blisko ronda na ul. Lwowskiej).

Osobom dojeżdżającym spoza Rzeszowa przysługuje zwrot kosztu przejazdu na trasie miejsce zamieszkania – Rzeszów.

Bliższe informacje pod numerem telefonu  +48 511 944 196  lub   +48 511 944 282.