Oświata

Szkolnictwo

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Brzozów:

 
Nazwa placówki Dyrektor Adres Telefon E-mail
Przedszkola samorządowe
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Bł. s. Celestyny Faron w Brzozowie Magdalena Sobota 36-200 Brzozów, ul. A. Krajowej 5 (13) 4341254  psnr1b@wp.pl
Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Brzozowie  Małgorzata
Żółkiewicz
36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 11 (13) 4341917  przedszkolenr2brzozow@gmail.com
Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej Monika
Szczepek
36-207 Grabownica (13) 4395148  psgrabownica@wp.pl
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Humniskach Danuta Kędra 36-206 Humniska (13) 4346323  danutakedra@wp.pl
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Humniskach Barbara Piotrowska 36-206 Humniska (13) 4341255  ps2humniska@o2.pl
Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi Maria Owoc 36-200 Brzozów (13) 4342521  przedszkolesw@wp.pl
Zespoły Szkół
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum im. Wincentego Witosa
 Aleksandra Lubecka
36-200 Brzozów,
Górki 78
(13) 4345614 zespolszkolgorki@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
z oddziałem przedszkolnym 
Gimnazjum
Mariusz Hałasik 36-207 Grabownica Starzeńska 584 (13) 4395012 zsgrabownica@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi
Gimnazjum Nr 1
Lucjan Czech 36-206 Humniska 264 (13) 4346322 sphumniska@poczta.fm
Zespół Szkół Nr 2 w  Humniskach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
z oddziałem przedszkolnym

Gimnazjum Nr 2
 Małgorzata
Woźniak
36-206 Humniska 877
 (13) 4341787
 zs2humniska@interia.pl
Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy
Przedszkole Samorządowe w Przysietnicy
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy
Gimnazjum Nr 1 w Przysietnicy
 Wiesław Pałka
 36-200 Brzozów, Przysietnica 198
 (13) 4349013
 przysietnica_szkola@o2.pl
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Macieja Rataja
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego
 Jadwiga Ścibor
 36-200 Brzozów, Przysietnica 514
 (13) 4349410
 gimprzy@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa
Gimnazjum im. Stafana Weidla
Stanisław Chrobak
36-200 Brzozów, Stara Wieś 790
(13) 4342525
szkolastarawies@interia.pl
Zespół Szkół w Turzym Polu
Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki
z oddziałem przedszkolnym
Gimnazjum
Zuzanna Konieczna
 36-200 Brzozów
Turze Pole 152
 (13) 4341391
 spturze@poczta.onet.pl
Szkoły podstawowe
im. Władysława Szafera w Brzozowie
z oddziałem przedszkolnym
Tomasz Żak 36-200 Brzozów, ul. Parkowa 5 (13) 4341937 spbrzozow@poczta.onet.pl
z oddziałem przedszkolnym
Gabriel Konieczny 36-200 Brzozów, Zmiennica 29 (13) 4393030 spzmiennica@poczta.onet.pl
Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie
Marta
Śnieżek
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 29 (13) 4341781 gimbrzozow1@poczta.onet.pl

W roku szkolnym 2016/17 do przedszkoli samorządowych, szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie uczęszcza 3.578 dzieci i młodzieży.

We wszystkich gminnych placówkach oświatowych zatrudnionych jest 399 nauczycieli. W placówkach oświatowych pracuje też 177 pracowników administracji i obsługi.

Obsługą pod względem finansowym, kadrowym oraz bieżącego utrzymania zajmuje się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie. dyrektor: Józef BARAN
Siedziba ZEAS mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 (2 piętro), tel./fax (13) 434 13 44.

Na terenie gminy funkcjonują: