Organizacje pozarządowe

Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi /program współpracy na rok 2019

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) poddaje się pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 5 października 2018 r. do 12 października 2018 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 207/2018.

Do pobrania:


Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi /program współpracy na rok 2018/
Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 10 października 2017 r. do 19 października 2017 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 212/2017.
Do pobrania:

Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2017/

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

program współpracy o OPP

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 14-10-2016 r.    zarządzenie 217-2016

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 17 października 2016 r. do 26 października 2016 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 217/2016.