Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Burmistrza  d.s. Osób Niepełnosprawnych – Alicja Tomoń.

Do głównych zadań pełnomocnika należy w szczególności:

  • Inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji i inicjowanie działań w zakresie obrony interesów osób niepełnosprawnych.
  • Bieżące informowanie społeczności lokalnej o aktualnych wydarzeniach, programach pomocowych, formach wsparcia realizowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Udzielanie porad i informacji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 13 43 410 89 oraz przyjmowanie stron w Urzędzie Miejskim ul.Armii Krajowej 1, pokój nr 10 w każdy poniedziałek od 8 do 12.