Wykaz przydatnych instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

36-200 Brzozów
ul. 3 Maja 51
tel./fax (013) 434 20 45
tel. (013) 434 47 56

e–mail:  pcpr@powiatbrzozow.pl

www.pcprbrzozow.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. Witosa 13 , 36-200 Brzozów

  • porady psychologa , pracownika socjalnego w poniedziałki, środy w godz. 15 -17, tel.  w godzinach dyżuru 13 43 414 33
  • pozostała informacja: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 13 43 420 45

Punkt interwencji  kryzysowej

ul. Mickiewicza 33 , 36 -200 Brzozów (budynek starego sądu)

  • porady psychologa,  terapeuty uzależnień, prawnika

Czynny w środy  w godzinach 15 -17

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl

www.brzozow.praca.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Brzozowie

ul.Witosa 11, 36-200 Brzozów

tel.  22 560 16 00

www.zus.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

36-200 Brzozów
ul. Legionistów 4
tel. (13) 434 03 95;
tel/fax (13) 430 94 48
fax (13) 430 94 49
brzozow(at)krus.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Podkarpacki

35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10

(17) 28 39 300

e-mail: rzeszow@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl

Jadłodajnia prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie

Prowadzona w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Brzozów, ul. Kazimierzowska 2

Tel. 13 43 410 54