Działki inwestycyjne

Tereny rozwojowe – miejsce na Twoją inwestycję

Tereny rozwojowe przeznaczone na inwestycję zlokalizowane są w dwóch miejscowościach na obszarze gminy Brzozów:

  • w mieście Brzozów
  • we wsi Górki

W Brzozowie tereny przeznaczone na inwestycję znajdują się przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej.

Tereny te są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Brzozów-9”, który ustalił przeznaczenie tych terenów pod przemysł i usługi. Gmina uzyskała dodatkową opinię autora planu przestrzennego o możliwości zlokalizowania na powyższych terenach farm fotowoltaicznych. Obecnie kompleks terenów nie ma uzbrojenia technicznego typu sieć wodociągowa czy kanalizacja sanitarna. Istnieje jednak możliwość budowy lokalnych ujęć wody bądź podłączenia do wodociągu miejskiego, którego rurociąg o odpowiedniej średnicy przebiega w odległości ok. 500 m od kompleksu terenów. Podobnie jest z odprowadzaniem z terenu ścieków komunalnych. Inwestor może wybudować małą lokalną oczyszczalnię ścieków, bądź wykonać podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, której rurociąg o odpowiedniej średnicy przebiega w odległości ok. 600 m od kompleksu terenów.

Tereny przeznaczone na inwestycje składają się z dwóch kompleksów nieruchomości:

  • Pierwszego łączna powierzchnia wynosi 8,8 ha.
  • Drugiego łączna powierzchnia wynosi 7,98 ha.

Na tych terenach są zlokalizowane napowietrzne linie energetyczne, a w odległości ok. 1 km od kompleksu terenów znajduje się Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną w Starej Wsi.

pobierz tutaj:  >>> folder informacyjny <<<