Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej

22 kwietnia br. po raz trzynasty seniorzy z Grabownicy Starzeńskiej zebrali się przy stole wielkanocnym, by porozmawiać, powspominać i wspólnie świętować. Tradycyjnie już imprezę rozpoczęła pieśń pt. Biały Krzyż, wykonana przez Justynę Struś, po czym prowadzący Święconkę: sołtys wsi Grabownica Starzeńska Dominik Arendarczyk i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Barbara Kuczma przywitali zebranych.

Więcej „Święconka dla Seniora w Grabownicy Starzeńskiej”