W hołdzie Powstańcom

                                                                  (…) Choćby zawiodła wszelka pomoc,
choć przyjdą dni głodu i moru;
ostatniej stawki nie przegramy
– stawki naszego honoru.
Stanisław Marczak „Dziennikarz”, „Juliusz Oborski”  (1921-1987)

Więcej „W hołdzie Powstańcom”