Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury

Samorząd gminy Brzozów otrzyma dofinansowanie unijne na modernizację zabytkowych siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej i Brzozowskiego Domu Kultury. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu RPO Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Dofinansowanie sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Wniosek pn. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów został wysoko doceniony i znalazł się na 17 miejscu spośród stu zgłoszonych. Więcej „Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury”

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.  Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Więcej „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Najaktywniejszy czytelnik wakacji. Konkurs trwa.

Odział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej zachęca do udziału w konkursie czytelniczym, a także do odwiedzania biblioteki w okresie wakacji, nie tylko, by wypożyczyć książki, ale także w celu atrakcyjnego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu! Biblioteka oferuje szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy!

et