Natan Weiss nie żyje

Dn. 20 lipca br. zasnął na wieki błp. Natan Weiss, urodzony dn. 1 czerwca 1926 r. w Brzozowie.
Ostatni z brzozowskich Żydów odwiedził rodzinne miasto przed kilkoma tygodniami.

Więcej „Natan Weiss nie żyje”

Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury

Samorząd gminy Brzozów otrzyma dofinansowanie unijne na modernizację zabytkowych siedzib Miejskiej Biblioteki Publicznej i Brzozowskiego Domu Kultury. Zarząd Województwa Podkarpackiego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu RPO Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Dofinansowanie sięga 85 procent kosztów kwalifikowalnych. Wniosek pn. Poprawa infrastruktury kultury Gminy Brzozów został wysoko doceniony i znalazł się na 17 miejscu spośród stu zgłoszonych. Więcej „Dofinansowanie na remont biblioteki i domu kultury”