Diversity czyli różnorodność

Studenci III roku wydziału sztuki rzeszowskiej Alma Mater dzielą się owocami swojej twórczości za pośrednictwem wystawy „Diverisity”. Ich obrazy, rysunki, grafiki i fotografie można oglądać na ekspozycji czasowej brzozowskiego muzeum. Z szerszą próbką działań młodych artystów mieliśmy do czynienia podczas wernisażu wystawy 2 czerwca br. Więcej „Diversity czyli różnorodność”