Ruszyła kanalizacja Starej Wsi

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska nalezą do priorytetowych zadań samorządu gminy Brzozów. Ich wykonanie wspierają Fundusze Europejskie.
W tym roku najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest dla samorządu brzozowskiego budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. Stanowi ona element dużego przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z gminą Jasienica Rosielna w ramach projektu pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w aglomeracji Jasienica Rosielna. Więcej „Ruszyła kanalizacja Starej Wsi”