Wakacyjne remonty w gimnazjum

Podczas wakacji w budynku Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie przeprowadzony został remont korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej, pomieszczeń przebieralni oraz magazynu sprzętu sportowego. Zostały położone płytki na posadzce, pomalowano ściany. Prace związane z malowaniem zostały wykonane przez pracowników szkoły. Więcej „Wakacyjne remonty w gimnazjum”

Straż pożarna i policja z wizytą w świetlicy środowiskowej

23 bm. do filii Zespołu Świetlic Środowiskowych w Przysietnicy przyjechali strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.  W spotkaniu wzięły udział też  dzieci ze świetlicy w Humniskach Skrzyżowaniu.  Celem wizyty służb było zaznajomienie dzieci z tematyką bezpieczeństwa pożarowego oraz z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Więcej „Straż pożarna i policja z wizytą w świetlicy środowiskowej”

Osuwisko już nie zagrozi szkole

W Grabownicy Starzeńskiej trwają roboty przy stabilizacji osuwiska zagrażającego miejscowej szkole.  Władze samorządowe gminy Brzozów pozyskały dofinansowanie na tę inwestycję z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie sięga do 80% wartości tego zadania, które po przetargu wynosi blisko 900 tys. zł. Więcej „Osuwisko już nie zagrozi szkole”

Modernizacja brzozowskiego przedszkola

Dzięki działaniom władz samorządowych placówki edukacyjne na terenie gminy Brzozów są rozwijane systematycznie (remonty, przebudowy, zakup nowego sprzętu). W Brzozowie wzrastają możliwości poprawy efektywności kształcenia i rozwijania umiejętności uczniów poprzez działania władz w kierunku poprawy stanu infrastruktury. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie trwają prace remontowe. Odbywają się one w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów”. Więcej „Modernizacja brzozowskiego przedszkola”