Osuwisko już nie zagrozi szkole

W Grabownicy Starzeńskiej trwają roboty przy stabilizacji osuwiska zagrażającego miejscowej szkole.  Władze samorządowe gminy Brzozów pozyskały dofinansowanie na tę inwestycję z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie sięga do 80% wartości tego zadania, które po przetargu wynosi blisko 900 tys. zł. Więcej „Osuwisko już nie zagrozi szkole”

Modernizacja brzozowskiego przedszkola

Dzięki działaniom władz samorządowych placówki edukacyjne na terenie gminy Brzozów są rozwijane systematycznie (remonty, przebudowy, zakup nowego sprzętu). W Brzozowie wzrastają możliwości poprawy efektywności kształcenia i rozwijania umiejętności uczniów poprzez działania władz w kierunku poprawy stanu infrastruktury. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Brzozowie trwają prace remontowe. Odbywają się one w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Brzozów”. Więcej „Modernizacja brzozowskiego przedszkola”

Akcja letnia – „Bezpieczne Wakacje” w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Brzozowie

Pod takim  hasłem  i z  inicjatywy  Powiatowej  Stacji  Sanitarno –EpidemiologicznejSekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Brzozowie – ogłoszony został  konkurs plastyczny na półkolonii w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Brzozowie. W konkursie brały udział chętne dzieci 5 – 6 letnie.

Więcej „Akcja letnia – „Bezpieczne Wakacje” w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Brzozowie”

Spotkanie z ulubionymi wierszami – 23 czerwca 2017 r.

Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Humniskach spotkania o charakterze teatralnym na stałe są wpisane w kalendarz imprez przedszkolnych. Co roku na wiosnę przedszkole nasze organizuje „Spotkanie z Małym Teatrzykiem”, na które przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich przedszkoli naszej gminy. W tym roku postanowiłam poszerzyć zakres działań teatralnych. Do współpracy zostali zaangażowani rodzice dzieci z gr. 4,5 – latków. Więcej „Spotkanie z ulubionymi wierszami – 23 czerwca 2017 r.”