Radni przyjęli budżet na 2018 r.

Uchwalenie przyszłorocznego budżetu było najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej w Brzozowie. Rada zebrała się 21 grudnia br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. W ślad za uchwałą budżetową przyjęto też wieloletnią prognozę finansową gminy Brzozów. Jak stwierdził skarbnik gminy Brzozów Jacek Szklarz budżet w 2018 r. będzie miał charakter rozwojowy. Więcej „Radni przyjęli budżet na 2018 r.”

Posiedzenie komisji RM

Zbliża się sesja budżetowa. W związku z tym na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Brzozowie 19 bm. był dyskutowany projekt uchwały budżetowej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. W trakcie posiedzenia zostały też przyjęte projekty pozostałych uchwał, mających być przedmiotem najbliższej sesji. Radni ponadto przyjęli propozycje planów pracy poszczególnych komisji w 2018 r. Poruszono także sprawy bieżące. 

(dk)

Więcej „Posiedzenie komisji RM”

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

Brzozowscy radni rozpoczęli prace nad planem budżetu gminy na 2018 r. Połączonemu posiedzeniu komisji 7 bm. przewodniczył Edward Sabik. Wnioski z posiedzenia zostaną uwzględnione podczas drugiego czytania projektu przyszłorocznego budżetu. Następnie, jeszcze w grudniu odbędzie się, sesja budżetowa. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Józef Rzepka wraz oboma zastępcami, a projekt budżetu zreferował skarbnik gminy Jacek Szklarz. Więcej „Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

Sesja nadzwyczajna

Sześć uchwał zostało podjętych na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 28 listopada br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad rada zadecydowała na zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej wskazania miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Grabownicy Starzeńskiej. Więcej „Sesja nadzwyczajna”