Radni udzielili dotacji na zabytki

Brzozowscy radni  wsparli prace konserwatorskie w zabytkach gminy Brzozów. Na mocy jednej z uchwał podczas sesji 28.09. Rada Miejska postanowiła o dofinansowaniu robót w  dwóch budowlach. 20 tys. zł zostanie przekazane parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy na prace remontowe-budowlane, polegające na zabezpieczeniu konstrukcji kościoła poprzez montaż metalowych belek wzmacniających na chórze oraz likwidację zacieków wraz z montażem 2 okien na chórze.   Więcej „Radni udzielili dotacji na zabytki”

Posiedzenie komisji RM

10 bm. w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury odbyło się  wspólne posiedzenie  Komisji  Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Poprowadzili je przewodniczący obu komisji: Paweł Froń i Andrzej Rzepka. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Na początek insp. Marta Oleniacz z wydziału oświaty UM w Brzozowie przedstawiła krótką informację z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy. Więcej „Posiedzenie komisji RM”

Obradowali brzozowscy radni

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Brzozów za okres pierwszego półrocza była najważniejszym punktem obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie 28 września br. Rada przyjęła również kilkanaście uchwał.  Obradom, które z uwagi na prace remontowe w urzędzie miejskim odbywały się w Brzozowskim Domu Kultury, przewodniczył Edward Sabik. Na początek brzozowscy radni chwilą ciszy  uczcili pamięć matki burmistrza Józefa Rzepki i radnego Andrzeja Rzepki. Następnie radny powiatowy Jacek Adamski, tu występując jako wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, uhonorował burmistrza Józefa Rzepkę pamiątkową statuetką za zasługi dla rozwoju piłki nożnej. Więcej „Obradowali brzozowscy radni”

Wspólne posiedzenie komisji RM

26 września 2017 r.  w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej  w  Brzozowie. Posiedzeniu przewodniczył szef RM Edward Sabik. W spotkaniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z zastępcami: Stanisławem PilszakiemDariuszem Kamińskim, skarbnikiem gminy Jackiem Szklarzem i sekretarzem gminy Beatą Bodzioch-Kaznowską. Więcej „Wspólne posiedzenie komisji RM”