Nadzwyczajna sesja rady miejskiej

21 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie zebrali się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Rada wprowadziła zmiany w statucie brzozowskiego żłobka, przyjęła tegoroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zadecydowała o  udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w Starej Wsi, a także zadecydowała o dopłatach z budżetu, zrównujących w całej gminie stawki opłat za odbiór ścieków od gospodarstw domowych. Więcej „Nadzwyczajna sesja rady miejskiej”

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na 30 bm. zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Jako pierwszą radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzozów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Więcej „Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej”

Posiedzenie komisji RM

Wspólnemu posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Brzozowie 30 bm. przewodniczył Edward Sabik. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie materiałów na sesję nadzwyczajną oraz sprawy bieżące. Więcej „Posiedzenie komisji RM”

Parkingi i oświata

23 bm. brzozowscy radni spotkali się na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Posiedzeniu z udziałem burmistrza Józefa Rzepki i jego najbliższych współpracowników, przewodniczył Edward Sabik. W pierwszej części radni dyskutowali nt. przygotowania miejsc parkingowych na terenie Brzozowa i możliwości wprowadzenia w przyszłości strefy płatnego parkowania. Więcej „Parkingi i oświata”

Ostatnia sesja w 2017 r.

28 grudnia po raz ostatni w tym roku zebrali się brzozowscy radni. Przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej RM było uchwalenie prognozy finansowej gminy oraz wprowadzenie zmian porządkujących budżet za 2017 r. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Więcej „Ostatnia sesja w 2017 r.”