Sesja nadzwyczajna w BDK

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie  została zwołana na dzień 29.08. Z uwagi na prace remontowe w urzędzie miejskim  radni zebrali się w świetlicy Brzozowskiego Domu Kultury. W sesji uczestniczyło 20 radnych, a obradom przewodniczył Edward Sabik. Pierwszą z czterech podjętych uchwał  była decyzja o włączeniu jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie do jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.  Więcej „Sesja nadzwyczajna w BDK”

Informacje z działalności jednostek kultury i sportu

4 lipca br. zebrała się Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku  Rady Miejskiej  w Brzozowie. Spotkaniu przewodniczył szef komisji – radny Paweł Froń. Podczas posiedzenia informacje  z działalności swoich jednostek przedstawili dyrektorzy: Muzeum Regionalnego w Brzozowie – Mariusz Kaznowski, Brzozowskiego Dom Kultury – Sebastian Michalski, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krystyna Rymarz  oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Bogdan Dytko. Więcej „Informacje z działalności jednostek kultury i sportu”

Program rewitalizacji uchwalony

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowała 28 czerwca br. Radni po przyjęciu porządku obrad podjęli następujące uchwały. Zadecydowali o  uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2016–2026. Uchylili uchwałę własną Nr XXXI/240/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i garaży ich najemcom lub dzierżawcom. W jej miejsce podjęli uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali – garaży ich najemcom. Więcej „Program rewitalizacji uchwalony”

Posiedzenie komisji budżetowej RM

Pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia odbyło się 22.06. posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. W spotkaniu oprócz prezydium RM z przew. Edwardem Sabikiem, wzięli udział: pierwszy zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, sekretarz gminy Beata Bodzioch Kaznowska. Podczas spotkania insp. Emilia Trześniowska przedstawiła informację dotyczącą działań związanych z promocją gminy Brzozów. Następnie informację z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.   przekazała sekretarz Beata Bodzioch-Kaznowska. Więcej „Posiedzenie komisji budżetowej RM”

Radni zadecydowali o emisji obligacji

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie radni podjęli uchwałę o emisji obligacji na pokrycie ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Rada pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrała się 19 czerwca br. Po przegłosowaniu porządku obrad radni zapoznali się z informacją przedstawioną przez prezesa firmy doradztwa finansowego Aesco Group Mariusza Gołaszewskiego. Więcej „Radni zadecydowali o emisji obligacji”

Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Rada Miejska w Brzozowie w pełnym składzie zebrała się 13 czerwca br. na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Po przedstawieniu porządku obrad radni podjęli dwie uchwały. Na mocy pierwszej wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Brzozów do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu p.n. „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” składanego w konkursie nr RPPK.08.03. 00-IP.01-18-017/17 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa  – VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Więcej „Nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”