Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania

Zasadniczym tematem XXVI sesji zwyczajnej  odbytej w dniu 30 lipca br., było udzielenie Burmistrzowi Brzozowa – Szymonowi Stapińskiemu  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Brzozów za rok 2019, za którymi opowiedziała się liczna grupa szesnastu  z obecnych dwudziestu radnych.

Więcej „Burmistrz Szymon Stapiński z absolutorium i wotum zaufania”

Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie

W dniu 21 lipca 2020 r. tj. wtorek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie z Komisją Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brzozowie. Więcej „Wspólne posiedzenie dwóch Komisji Rady Miejskiej w Brzozowie”

Powstanie łącznik ulicy Parkowej i Polnej z ulicą Cegłowskiego – będzie bezpieczniej.

Rada Miejska  w Brzozowie  w dniu 18 czerwca br., przy osiemnastu głosach za   i dwóch wstrzymujących podjęła decyzję  o  zamianie  nieruchomości  gruntowych w Brzozowie,   dzięki której  gmina pozyskując działki o Nr 1828/4 i 1828/18 przy ul. Cegłowskiego będzie miała możliwość wykonania  tzw. łącznika przebudowywanej  aktualnie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych drogi gminnej (ul. Parkowa – ul. Polna) z przebiegającą  równolegle w odległości  około 130 metrów ulicą Cegłowskiego.

Więcej „Powstanie łącznik ulicy Parkowej i Polnej z ulicą Cegłowskiego – będzie bezpieczniej.”

Porządek obrad XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 18 czerwca br. XXV nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Do pobrania:
porządek obrad,
projekty uchwał.

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Trudne decyzje radnych – sprzedaż działki gminnej przy placówce oświatowej oraz petycja w sprawie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków

Po otwarciu  sesji zwyczajnej  w dniu 29 maja br., i stwierdzeniu prawomocności obrad  w których uczestniczyło dziewiętnastu radnych, w związku z brakiem uwag i wniosków do protokołu z sesji odbytych w dniu 24 lutego oraz 29 kwietnia br.,  sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji przedstawił Sekretarz Waldemar Och, natomiast  sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrz Szymon Stapiński.

Więcej „Trudne decyzje radnych – sprzedaż działki gminnej przy placówce oświatowej oraz petycja w sprawie zrównania opłat za odprowadzanie ścieków”

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Zwołana przez Przewodniczącego Andrzeja Łacha Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej obradowała w dniu 19 maja br.  Posiedzenie Komisji  rozpoczęło się od materiału filmowego  zaprezentowanego przez przewodniczącego, w którym pan Marek Darecki – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Południowo – Wschodniej Polski przedstawił autorską, globalną analizę  gospodarki w czasie pandemii koronawirusa oraz  działania Doliny Lotniczej, w tym trudnym i dotykającym wiele branż  czasie pandemii COVID-19.

Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.”