Sesja na koniec półrocza

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowali brzozowscy radni na 54. sesji zwyczajnej (29.06.), Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, jak również uwag i wniosków do protokołu z poprzednich sesji przed Radą Miejską w Brzozowie wystąpiła st. asp. Monika Dereń. Więcej „Sesja na koniec półrocza”

Posiedzenie komisji w muzeum

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie zebrała się 27 bm. na posiedzeniu w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta. Obradom przewodniczył Paweł Froń. Radni oraz obecni na spotkaniu zastępcy burmistrza: Dariusz Kamiński i Stanisław Pilszak oraz skarbnik  gminy Ewelina Pilszak wysłuchali informacji z działalności jednostek kultury i sportu w 2017 r. Więcej „Posiedzenie komisji w muzeum”

Obrady połączonych komisji RM

26 bm. odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Brzozowie. Jego przedmiotem było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję (28 bm.). Posiedzeniu przewodniczył Edward Sabik, a prócz radnych uczestniczyli w nim też zastępcy burmistrza Brzozowa: Dariusz KamińskiStanisław PIlszak, skarbnik gminy Ewelina Pilszak, sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska oraz przedstawiciele PGK w Brzozowie: prezes Jacek SzklarzStanisław Piątek. Więcej „Obrady połączonych komisji RM”

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie obradowała 21 bm. pod przewodnictwem radnego Daniela Boronia. Członkowie komisji wysłuchali najpierw informacji o oświetleniu ulicznym, jego kosztach i zaplanowanych inwestycjach w tej dziedzinie. Następnie została przedstawiona informacja, dotycząca zimowego utrzymania dróg i związanych z tym kosztów.  Na zakończenie rozmawiano o sprawach bieżących. Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów”

Ogólne zebranie mieszkańców miasta

Zebranie ogólne mieszkańców obu brzozowskich osiedli zgromadziło (12 bm.) kilkadziesiąt osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, radnych, reprezentantów służb gminnych oraz policji. W trakcie spotkania przewodniczący zarządów osiedli: Andrzej ŁachJózef Byczyński przedstawili sprawozdanie z całorocznej działalności tych organów pomocniczych samorządu terytorialnego. Więcej „Ogólne zebranie mieszkańców miasta”

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Stanisława Bednarza wraz z Zastępcą Burmistrza Brzozowa Stanisławem Pilszakiem, naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych – Edytą Kuczmą, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie – Józefem Baranem oraz dyrektorami placówek oświatowych, dokonali wizji lokalnej prowadzonych inwestycji oświatowych.

Więcej „Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa”