Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w Brzozowie. Ślubowanie Burmistrza Brzozowa

19 listopada br. na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Rada Miejska w Brzozowie nowej kadencji. Obradom, które zwołał Komisarz Wyborczy w Krośnie I, przewodniczył radny senior – Kazimierz Tympalski. Na początek burmistrz elekt Szymon Stapiński z rąk Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzozowie odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Brzozowa. Więcej „Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w Brzozowie. Ślubowanie Burmistrza Brzozowa”

Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie

Po raz ostatni w obecnej kadencji zebrali się brzozowscy radni. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowała 16 października br. Radni na początek uchwalili ponownie Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów, uwzględniając sugestie biura prawnego wojewody podkarpackiego. Następnie RM wprowadziła zmiany w Statucie Gminy Brzozów. Więcej „Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie”