W 74. rocznicę godziny W

1 sierpnia br. w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele władz samorządowych gminy Brzozów zapalili znicze w miejscach kultu na cmentarzu komunalnym w Brzozowie. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w asyście zastępców: Dariusza Kamińskiego i Stanisława Pilszaka oddał hołd żołnierzom i ofiarom  zrywu niepodległościowego, zapalając znicze przy tablicy „Ojcom Naszym, Obrońcom Wolności” odsłoniętej z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego. Więcej „W 74. rocznicę godziny W”

RBR i „Czystek”

1 sierpnia br. na sesji nadzwyczajnej zebrali się radni rady Miejskiej w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Na początek, Rada Miejska honorując 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, chwilą ciszy uczciła ofiary, poległych i zmarłych uczestników tego zrywu niepodległościowego. Następnie radni podjęli dwie bliźniacze uchwały dotyczące utworzenia: Spółdzielni Socjalnej ,,RBR’’ w Brzozowie oraz Spółdzielni Socjalnej ,,CZYSTEK’’ w Jabłonce. Więcej „RBR i „Czystek””

Sesja na koniec półrocza

Pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowali brzozowscy radni na 54. sesji zwyczajnej (29.06.), Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzednich sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, jak również uwag i wniosków do protokołu z poprzednich sesji przed Radą Miejską w Brzozowie wystąpiła st. asp. Monika Dereń. Więcej „Sesja na koniec półrocza”

Posiedzenie komisji w muzeum

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie zebrała się 27 bm. na posiedzeniu w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta. Obradom przewodniczył Paweł Froń. Radni oraz obecni na spotkaniu zastępcy burmistrza: Dariusz Kamiński i Stanisław Pilszak oraz skarbnik  gminy Ewelina Pilszak wysłuchali informacji z działalności jednostek kultury i sportu w 2017 r. Więcej „Posiedzenie komisji w muzeum”

Obrady połączonych komisji RM

26 bm. odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Brzozowie. Jego przedmiotem było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję (28 bm.). Posiedzeniu przewodniczył Edward Sabik, a prócz radnych uczestniczyli w nim też zastępcy burmistrza Brzozowa: Dariusz KamińskiStanisław PIlszak, skarbnik gminy Ewelina Pilszak, sekretarz gminy Beata Bodzioch-Kaznowska oraz przedstawiciele PGK w Brzozowie: prezes Jacek SzklarzStanisław Piątek. Więcej „Obrady połączonych komisji RM”