Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie

Po raz ostatni w obecnej kadencji zebrali się brzozowscy radni. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowała 16 października br. Radni na początek uchwalili ponownie Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów, uwzględniając sugestie biura prawnego wojewody podkarpackiego. Następnie RM wprowadziła zmiany w Statucie Gminy Brzozów. Więcej „Upłynęła kadencja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Powstanie lodowisko przy ul. Słonecznej

Powoli dobiega końca bieżąca kadencja samorządu. Jedną z ostatnich była zwołana na 14 września br. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Obradom przewodniczył Edward Sabik.  Radni na początek podjęli uchwałę o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Brzozów dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 października br. Więcej „Powstanie lodowisko przy ul. Słonecznej”