Absolutorium dla Burmistrza Szymona Stapińskiego oraz odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej podczas XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Otwarcie sesji zwyczajnej przez Daniela Boronia –  Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz  przedstawienie porządku  obrad  zapoczątkowało obrady  XII sesji zwyczajnej  w dniu 25 czerwca br., podczas której doszło do odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz udzielenia Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania i kolejno absolutorium za rok 2018.

Więcej „Absolutorium dla Burmistrza Szymona Stapińskiego oraz odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej podczas XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej”

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na dzień 25 czerwca br.,  tj. wtorek Daniel Boroń przewodniczący Rady  Miejskiej  zwołał XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Do pobrania porządek obrad w wersji pdf >>>link<<<

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu  30 maja br., na XI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Daniela Boronia – Przewodniczącego Rady. Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku XI sesji zwyczajnej Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa.

Więcej „XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie, która odbyła się dnia  6 maja br., Radni  pod przewodnictwem  Daniela Boronia po stwierdzeniu prawomocności obrad podjęli uchwały w sprawach zmiany uchwały Nr XXX/318/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej i zmiany uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso które przedstawiła Dorota Folta – Kierownik Referatu Podatków. Z  pytaniami  dotyczącymi wprowadzonych zmian  w prezentowanych uchwałach zwrócili się radni: Kazimierz Tympalski oraz Aleksandra Haudek.

Więcej „Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie zwołanej na dzień 17 kwietnia br. przez przewodniczącego RM Daniela Boronia z udziałem sekretarz gminy Brzozów Marii Leń, pełnomocnika burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tomasza Bocheńskiego, skarbnik gminy Katarzyny Majdosz oraz współpracowników burmistrza, po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, radni podjęli szereg uchwał.

Więcej „Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”