Relacja z XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

W dniu  30 sierpnia br., na XV sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – przewodniczącej Rady. Wszystkie uchwały podjęte na sesji zapadły jednogłośnie  przy obecności dziewiętnastu Radnych.  Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński.

Więcej „Relacja z XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”

Sprawy gospodarki odpadami kluczową kwestią podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad  oraz  przedstawienie porządku  obrad  przez Dorotę Kamińską –  Przewodniczącą  Rady Miejskiej w Brzozowie zapoczątkowało obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia br., w której uczestniczyli Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa, Katarzyna Majdosz– Skarbnik Gminy, Maria Leń – Sekretarz Gminy, radca prawny  Krzysztof Nieckarz oraz Anna Czech  przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Więcej „Sprawy gospodarki odpadami kluczową kwestią podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej”

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie

Od 5 sierpnia br. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (parter, pokój 16).

Paweł Myćka