XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 28 września br. XXIX zwyczajną  sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu. Więcej „XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Nowe inwestycje w Gminie Brzozów

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie burmistrz Szymon Stapiński poinformował o planach urzędu dotyczących realizacji nowych inwestycji w najbliższych miesiącach.

Gospodarz miasta i gminy przekazał między innymi, że realizowanych będzie kilka zadań nastawionych na podwyższenie jakości dróg zarówno w Brzozowie jak i w kilku ościennych miejscowościach. Dzięki poprawie infrastruktury drogowej podniesie się poziom bezpieczeństwa. Fundusz Dróg Samorządowych, przy udziale środków własnych gminy, ma pomóc w remoncie ulic przy Rynku: Pocztowej, Krótkiej i Kraszewskiego oraz Harcerskiej.
O środki centralne władze gminy postarają się także w kontekście modernizacji drogi w Humniskach-Widły. Miasto we współpracy z powiatem zabiega
o dofinansowanie na budowę chodnika od ul. Bohaterów II WŚ w kierunku na Przysietnicę. Realizowane będą też projekty dotyczące remontu drogi na Kijowiec, a także budowy chodników w Turzym Polu, Górkach, Zmiennicy i Humniskach. O tym wszystkim mówił podczas wczorajszej sesji burmistrz Szymon Stapiński.

źródło: www.brzozow24.pl

Porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 17 września br. XXVIII nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej.  Sesja odbędzie się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Więcej „Porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej”

Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie

3 bm. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie pod przewodnictwem Radnej Marioli Pilszak obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miejskiej w Brzozowie. W posiedzeniu wziął udział sekretarz gminy Brzozów Waldemar Och wraz z skarbnikiem Anną Konieczną. Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących spraw oświaty, m.in. wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.  Więcej „Obradowała Komisja Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM w Brzozowie”

Gmina Brzozów dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w Zmiennicy oraz Turzym Polu i przebuduje drogę gminną w miejscowości Humniska -Osiedle Widły

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad dwudziestu radnych wysłuchało sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz – Szymon Stapiński, a także zaprezentowanego  przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych sprawozdania z realizacji Programu  Opieki nad Zabytkami Gminy Brzozów będącego elementem  polityki samorządowej gminy służącym podejmowaniu działań, inicjowaniu, wspieraniu i koordynowaniu prac nad dziedzictwem kulturowym gminy Brzozów za okres dwóch lat od wejścia w życie programu. Dzięki jednomyślności  Rady uchwalono udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na przebudowę dróg powiatowych, przy których powstaną nowe chodniki w miejscowości Zmiennica oraz Turze Pole.

Więcej „Gmina Brzozów dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w Zmiennicy oraz Turzym Polu i przebuduje drogę gminną w miejscowości Humniska -Osiedle Widły”