Grzegorz Pietryka – nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

Po uprzednim odwołaniu  na XVII sesji zwyczajnej Radnego Kazimierza Zajdla z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie w wyniku tajnego głosowania, nad przebiegiem  którego czuwała  Komisja Skrutacyjna  obradującą pod przewodnictwem Krzysztofa Bednarczyka, przy 19 głosach za i dwóch głosach ważnych bez dokonania wyboru  został wybrany jedyny zgłoszony kandydat –  Radny Grzegorz Pietryka.

Więcej „Grzegorz Pietryka – nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej”

XVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej – odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Zajdla

W dniu  30 października  br., na XVII sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady, podczas której nastąpiło m.in.: odwołanie Radnego Kazimierza Zajdla z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Więcej „XVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej – odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Kazimierza Zajdla”

Relacja z XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

W dniu  30 sierpnia br., na XV sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – przewodniczącej Rady. Wszystkie uchwały podjęte na sesji zapadły jednogłośnie  przy obecności dziewiętnastu Radnych.  Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński.

Więcej „Relacja z XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”