Ogólne zebranie mieszkańców miasta

Zebranie ogólne mieszkańców obu brzozowskich osiedli zgromadziło (12 bm.) kilkadziesiąt osób, w tym przedstawicieli władz samorządowych, radnych, reprezentantów służb gminnych oraz policji. W trakcie spotkania przewodniczący zarządów osiedli: Andrzej ŁachJózef Byczyński przedstawili sprawozdanie z całorocznej działalności tych organów pomocniczych samorządu terytorialnego. Więcej „Ogólne zebranie mieszkańców miasta”

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa

6 czerwca br. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Stanisława Bednarza wraz z Zastępcą Burmistrza Brzozowa Stanisławem Pilszakiem, naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych – Edytą Kuczmą, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie – Józefem Baranem oraz dyrektorami placówek oświatowych, dokonali wizji lokalnej prowadzonych inwestycji oświatowych.

Więcej „Posiedzenie wyjazdowe Komisji Budownictwa”

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej

Trzy uchwały zostały podjęte na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 11 czerwca br. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządu rada (z małą aktualizacją) zatwierdziła „Plan Odnowy Miejscowości Zmiennica na lata 2018-2027”.

Więcej „Nadzwyczajna sesja rady miejskiej”

Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa

Udzielenie absolutorium dla burmistrza Brzozowa za ubiegły rok było najważniejszym punktem obrad Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni pod przewodnictwem Edwarda Sabika zebrali się 24 maja na pięćdziesiątej drugiej sesji zwyczajnej. Sprawozdanie burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki z działalności w ubiegłym roku oraz absolutorium zostały podjęte przygniatającą większością głosów. Więcej „Absolutorium dla Burmistrza Brzozowa”

Połączone komisje RM

22 bm. pod przewodnictwem Edwarda Sabika obradowały połączone komisje Rady Miejskiej w  Brzozowie. W posiedzeniu wziął udział burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz ze swoimi zastępcami, skarbnikiem i sekretarzem gminy. Tematem obrad była na początek dyskusja ws. sprawozdań: z wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. Więcej „Połączone komisje RM”

W czwartek sesja rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na dzień 24 maja br. zwołał obrady LII zwyczajnej sesji RM. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00  w  sali obrad Urzędu Miejskiego  w Brzozowie (I piętro), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad. KLIKNIJ!