Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Zwołana przez Przewodniczącego Andrzeja Łacha Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej obradowała w dniu 19 maja br.  Posiedzenie Komisji  rozpoczęło się od materiału filmowego  zaprezentowanego przez przewodniczącego, w którym pan Marek Darecki – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Południowo – Wschodniej Polski przedstawił autorską, globalną analizę  gospodarki w czasie pandemii koronawirusa oraz  działania Doliny Lotniczej, w tym trudnym i dotykającym wiele branż  czasie pandemii COVID-19.

Więcej „Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów poświęcone sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.”

Anna Konieczna nowym skarbnikiem gminy Brzozów

Po otwarciu przeprowadzonej  z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią koronawirusa XXIII sesji nadzwyczajnej  w dniu 29 kwietnia br., i stwierdzeniu prawomocności obrad, w których uczestniczyło dwudziestu radnych, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad osiemnastoma  projektami uchwał, z których ostatnie dotyczyły odwołania  dotychczasowego skarbnika gminy Brzozów Katarzyny Majdosz, którą  na stanowisku zastąpi z dniem 1 maja  br. inspektor Anna Konieczna – pracownik Wydziału Finansowo – Budżetowego.

Więcej „Anna Konieczna nowym skarbnikiem gminy Brzozów”

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 29 kwietnia br. XXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1. Porządek obrad oraz projekty uchwał w rozwinięciu.

Więcej „XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej”

Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Więcej „Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”

XXII sesja Rady Miejskiej

Na dzień 24 lutego br., tj. poniedziałek Dorota Kamińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała XXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Do pobrania:
porządek obrad,
projekty uchwał.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Więcej „XXII sesja Rady Miejskiej”

Zmiana zasad gospodarki odpadami w gminie Brzozów – dwunastu radnych za zmianą stawki!

Radni po otwarciu XXI  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących zmian w budżecie gminy Brzozów na rok 2020 oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzozów wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Zmiana zasad gospodarki odpadami w gminie Brzozów – dwunastu radnych za zmianą stawki!”