Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie

Od 5 sierpnia br. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (parter, pokój 16).

Paweł Myćka

Radna Dorota Kamińska nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej

Dorota Kamińska – dotychczasowa Radna Rady Miejskiej w Brzozowie  oraz Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w wyniku tajnego głosowania, nad przebiegiem  którego czuwała  Komisja Skrutacyjna  obradującą pod przewodnictwem Krzysztofa Bednarczyka, przy szesnastu głosach za oraz dwóch przeciw  została wybrana nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie. Pozostałymi członkami trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Radni: Urszula Tesznar oraz Kazimierz Tympalski.

Więcej „Radna Dorota Kamińska nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej”

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na dzień 19 lipca br.,  tj. piątek Kazimierz Zajdel  wiceprzewodniczący Rady  Miejskiej  zwołał XIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad do pobrania >>>link<<<

Paweł Myćka

Absolutorium dla Burmistrza Szymona Stapińskiego oraz odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej podczas XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Otwarcie sesji zwyczajnej przez Daniela Boronia –  Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz  przedstawienie porządku  obrad  zapoczątkowało obrady  XII sesji zwyczajnej  w dniu 25 czerwca br., podczas której doszło do odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz udzielenia Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu wotum zaufania i kolejno absolutorium za rok 2018.

Więcej „Absolutorium dla Burmistrza Szymona Stapińskiego oraz odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej podczas XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej”

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na dzień 25 czerwca br.,  tj. wtorek Daniel Boroń przewodniczący Rady  Miejskiej  zwołał XII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Do pobrania porządek obrad w wersji pdf >>>link<<<

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu  30 maja br., na XI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Daniela Boronia – Przewodniczącego Rady. Po otwarciu sesji,  stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu porządku XI sesji zwyczajnej Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym, które przedstawił Przemysław Leń – Zastępca Burmistrza Brzozowa.

Więcej „XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej”