Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

Po otwarciu sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, stwierdzeniu prawomocności obrad w których uczestniczyło dwudziestu jeden radnych, wysłuchaniu sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji, które zaprezentował Waldemar Och – Sekretarz Gminy Brzozów   oraz  sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, Wysoka Rada  przystąpiła do procedowania nad przedłożonymi ośmioma projektami uchwał.

Więcej „Relacja z obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej”

XXII sesja Rady Miejskiej

Na dzień 24 lutego br., tj. poniedziałek Dorota Kamińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała XXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Sesja odbędzie się o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Do pobrania:
porządek obrad,
projekty uchwał.

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie

Więcej „XXII sesja Rady Miejskiej”

Zmiana zasad gospodarki odpadami w gminie Brzozów – dwunastu radnych za zmianą stawki!

Radni po otwarciu XXI  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian poprzez wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących zmian w budżecie gminy Brzozów na rok 2020 oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzozów wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Zmiana zasad gospodarki odpadami w gminie Brzozów – dwunastu radnych za zmianą stawki!”

Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej

Radni po otwarciu XX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad   w przedmiocie  powołania komisji doraźnej do opracowania projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów,  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów oraz podjęcia uchwały w sprawie  obniżenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej  na wniosek Radnego Krzysztofa Bednarczyka wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej”

Odwołanie dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej

Informujemy, że dyżur  Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie zaplanowany   na dzień 20 stycznia br.,  zostaje odwołany.

Paweł Myćka