Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej

Radni po otwarciu XX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad   w przedmiocie  powołania komisji doraźnej do opracowania projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów,  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brzozów oraz podjęcia uchwały w sprawie  obniżenia wysokości diet Radnym Rady Miejskiej  na wniosek Radnego Krzysztofa Bednarczyka wysłuchali sprawozdania Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „Obniżenie diet radnym, zniesienie inkasa dla sołtysów i system gospodarki odpadami kluczowymi kwestiami XX sesji zwyczajnej”

Odwołanie dyżuru Przewodniczącej Rady Miejskiej

Informujemy, że dyżur  Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie zaplanowany   na dzień 20 stycznia br.,  zostaje odwołany.

Paweł Myćka

XX sesja zwyczajna Rady Miejskiej

W związku ze zwołaniem przez Dorotę Kamińską  – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie na dzień 15 stycznia br., tj. środa  XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowe, która odbędzie się o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zamieszczamy   porządek obrad  sesji >>>link<<<.

 

Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony

Radni po otwarciu XIX  sesji zwyczajnej przez Dorotę Kamińską – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie, dokonaniu zmian w porządku obrad  dotyczących wprowadzenia  zmian  w budżecie Gminy na rok 2019    oraz wysłuchaniu sprawozdania  Burmistrza Brzozowa z realizacji uchwał z poprzedniej sesji i sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Brzozów na rok 2020 dla Gminy Jasienica Rosielna  w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn.  „Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Aglomeracji Jasienica Rosielna”  w wysokości 200.000 zł, po której  Wysoka Rada  przy  osiemnastu  głosach za, jednym wstrzymującym oraz jednym przeciw uchwaliła budżet Gminy Brzozów na rok 2020.

Więcej „Budżet Gminy Brzozów na rok 2020 uchwalony”

Porządek obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej

W związku ze zwołaniem przez Dorotę Kamińską  – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzozowie na dzień 30 grudnia br., tj. poniedziałek  XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowe, która odbędzie się o godz: 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zamieszczamy   w poniższym linku porządek obrad  sesji >>>link<<<.

 

Grzegorz Pietryka – nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

Po uprzednim odwołaniu  na XVII sesji zwyczajnej Radnego Kazimierza Zajdla z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, nowym Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie w wyniku tajnego głosowania, nad przebiegiem  którego czuwała  Komisja Skrutacyjna  obradującą pod przewodnictwem Krzysztofa Bednarczyka, przy 19 głosach za i dwóch głosach ważnych bez dokonania wyboru  został wybrany jedyny zgłoszony kandydat –  Radny Grzegorz Pietryka.

Więcej „Grzegorz Pietryka – nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej”