Próby rozwiązania bezrobocia

Pod przewodnictwem Daniela Boronia obradowała 16 bm. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brzozowie. Jak podano w porządku głównym tematem posiedzenia były próby rozwiązania bezrobocia w Gminie Brzozów. Na spotkanie został zaproszony dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej, który na początek przedstawił dane obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie, gminie i samym Brzozowie.  Odpowiedział też na pytania radnych. Więcej „Próby rozwiązania bezrobocia”

Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Od sympatycznego akcentu rozpoczęła się 20.03. br. L zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie. Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka w imieniu samorządu naszej gminy podziękował Januszowi Cecule – radnemu powiatu sanockiego, za zwieńczone sukcesem starania o budową drogi powiatowej Górki – Strachocina. Położenie na niej nawierzchni asfaltowej poprawiło komfort jazdy mieszkańcom Górek, skracając i ułatwiając dojazd do Sanoka, gdzie wielu z nich pracuje, studiuje, uczy się lub załatwia swoje sprawy. Więcej „Sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

Obradowała komisja

Omówienie najważniejszych planowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych oraz dyskusja nad dziennymi domami pobytu były podstawowymi punktami obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, która zebrała się 15.03. br.  Obradom przewodniczył Daniel Boroń. W pierwszej części naczelnik Edyta Kuczma z wydziału inwestycji UM w Brzozowie na podstawie prezentacji multimedialnej omówiła planowane tegoroczne inwestycje z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł pomocowych. Więcej „Obradowała komisja”

Obradowały komisje RM

Wspólnemu posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Brzozowie (15 bm.) przewodniczył Edward Sabik. Najpierw radni zajęli się przyjęciem projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt ten przybliżył i na pytania odpowiadał jeden z jego autorów – inż. Grzegorz Rzepka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. Przyjęcie projektu wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi gospodarki wodnej. Więcej „Obradowały komisje RM”

Nadzwyczajna sesja rady miejskiej

21 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie zebrali się na sesji nadzwyczajnej. Obradom przewodniczył Edward Sabik. Rada wprowadziła zmiany w statucie brzozowskiego żłobka, przyjęła tegoroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zadecydowała o  udzieleniu pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w Starej Wsi, a także zadecydowała o dopłatach z budżetu, zrównujących w całej gminie stawki opłat za odbiór ścieków od gospodarstw domowych. Więcej „Nadzwyczajna sesja rady miejskiej”

Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na 30 bm. zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Brzozowie. Jako pierwszą radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzozów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Więcej „Radni obradowali na sesji nadzwyczajnej”