Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie zwołanej na dzień 17 kwietnia br. przez przewodniczącego RM Daniela Boronia z udziałem sekretarz gminy Brzozów Marii Leń, pełnomocnika burmistrza Brzozowa ds. zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – prof. nadzw. dr. hab. inż. Przemysława Lenia, pełnomocnika ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Tomasza Bocheńskiego, skarbnik gminy Katarzyny Majdosz oraz współpracowników burmistrza, po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad, radni podjęli szereg uchwał.

Więcej „Pracowita nadzwyczajna sesja RM w Brzozowie”

Nadzwyczajna sesja RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 17 kwietnia br. (środa) zwołał nadzwyczajną sesję RM. Początek posiedzenia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Więcej „Nadzwyczajna sesja RM”

VIII zwyczajna sesja RM

27 bm. radni Rady Miejskiej w Brzozowie, po raz ósmy w tym roku, zebrali się na sesji zwyczajnej. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządku przez przewodniczącego Daniela Boronia Wysoka Rada wysłuchała burmistrza Szymona Stapińskiego, który przedstawił sprawozdania: z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Więcej „VIII zwyczajna sesja RM”

VIII zwyczajna sesja RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 27 marca 2019 r. (środa) zwołał VIII zwyczajną sesję. Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Więcej „VIII zwyczajna sesja RM”

VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Brzozowscy radni pod przewodnictwem Daniela Boronia obradowali 28 lutego br. na VII sesji zwyczajnej. Przed rozpoczęciem prac radni minutą ciszy uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Jako pierwszą rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVI/160/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. Następną uchwałą przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2019 r.”

Więcej „VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie”

VII zwyczajna sesja RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Daniel Boroń na dzień 28 lutego 2019 r.  (czwartek) zwołał VII zwyczajną sesję. Początek posiedzenia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Porządek sesji w rozwinięciu.

Więcej „VII zwyczajna sesja RM”