Brąz Wiktorii Toczek

W dniach 10-11 marca 2018 roku w Zamościu odbyły się XXXIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w łucznictwie. W zawodach wzięło udział 40 zawodniczek i 60 zawodników.  Z naszej gminy strzelali łucznicy z klubu Sagit Humniska.

Więcej „Brąz Wiktorii Toczek”

Obradowały komisje RM

Wspólnemu posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Brzozowie (15 bm.) przewodniczył Edward Sabik. Najpierw radni zajęli się przyjęciem projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt ten przybliżył i na pytania odpowiadał jeden z jego autorów – inż. Grzegorz Rzepka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brzozowie. Przyjęcie projektu wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi gospodarki wodnej. Więcej „Obradowały komisje RM”