Na ludową nutę

Barwne stroje, tańce, piosenki ludowe i regionalne potrawy. To elementy Integracyjnego Przeglądu Piosenek i Tańców Ludowych, którego organizatorem po raz pierwszy była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie. W prezentacji 26 kwietnia wzięło udział dziesięć zespołów z terenu gminy Brzozów. Więcej „Na ludową nutę”

Ogłoszenie PGK w Brzozowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie  informuje, że w dniu 01.05.2018r. w późnych godzinach nocnych nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na terenie miasta Brzozowa. Po wykonaniu tych czynności następnego dnia na końcówkach wodociągu może wystąpić zmętnienie wody bądź też wyczuwalny intensywny zapach chloru. Szczegółowe informacje do pobrania >>>>TUTAJ<<<<

Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd PGK Sp. z o.o.  w Brzozowie

 

Obrady sesji nadzwyczajnej

Edward Sabik przewodniczył obradom sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Brzozowie w  dniu 26 kwietnia br. Radni zadecydowali najpierw o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Następnie rada przegłosowała przyznanie w br. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie Gminy Brzozów. Więcej „Obrady sesji nadzwyczajnej”