Przystąp do projektu „Sięgnij po zawód”

Projekt zaprasza do udziału osoby posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, w tym również osoby z niepełnosprawnością. Oprócz identyfikacji potrzeb uczestników projektu, konsultacji z psychologiem, szkoleń kompetencyjnych i zawodowych planowane są także  staże zawodowe i pośrednictwo pracy. W dotychczasowych działaniach największą popularnością cieszyły się kursy: pracownik biurowy, techniki sprzedaży, opiekunka dziecięca, opiekun osób starszych, ECDL.

Szczegóły w załączeniu

Informacja o projekcie. POBIERZ

Regulamin uczestnictwa. POBIERZ

ULOTKA. Kliknij!