Zwiedzanie brzozowskiej bazyliki

W piątek 7 bm.  uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzozowie i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starej Wsi mieli okazję do zwiedzenia brzozowskiej bazyliki. Przewodnikiem po świątyni był dyr. Muzeum Regionalnego w Brzozowie Mariusz Kaznowski. Grupa gości zapoznała się z historią kościoła, jego zabytkami ruchomymi, symboliką religijną, obrazami i polichromią. Odwiedzono też kaplicę Matki Bożej Ognistej.

Więcej „Zwiedzanie brzozowskiej bazyliki”